Lehtiä

Vastuullisuus

Laadunvalvonta

Karjalan Tekstiilipalvelu Oy:ssä edellytetty korkea hygieniataso on otettu huomioon sekä tilojen suunnittelussa että laitevalikoimassa. Siksi mm. pesulan eri osastot on erotettu toisistaan tarkkaan ja pesukoneet ovat ns. läpiseinänpeseviä. Näin varmistetaan, että likainen ja puhdas pyykki pysyvät erillään.

Pesulassamme on käytössä SFS-EN 14065:2003 -standardin edellyttämät toimintatavat, mikä osaltaan takaa että huoltamamme tekstiilit täyttävät laatuvaatimukset. Standardi sisältää järjestelmävaatimukset sellaisille pesuloille, joiden huoltamien tekstiilien mikrobiologiseen puhtauteen kohdistuu korostuneita vaatimuksia.

Pesuprosessin laadunvarmennus perustuu omavalvontaan, jonka tarkoituksena on riittävän korkea- ja tasalaatuinen pesuprosessin lopputulos. Meillä on nimetyt henkilöt, jotka tekevät edellytetyt testit ja valvonnat. Kaikki mittaukset ja testit kirjataan. Ne voidaan tarvittaessa antaa asiakkaalle tiedoksi sovitulla tavalla.

Taloon tuleva pestävä pyykki käsitellään kansainvälisen fifo-periaatteen (first in, first out) mukaan aina saapumisjärjestyksessä. Tämäkin osaltaan takaa korkean laadun.

Palveluvastaava Anne Penttinen  huolehtimassa omavalvontaan liittyvistä testeistä, joilla varmistetaan tekstiilien hygieeninen puhtaustaso.

Ympäristö

Ympäristön tila on yhä tärkeämpi yhteiskunnallinen kysymys. Yritysmaailmassa tehokkaan ympäristöohjelman laatiminen onkin tiedostettu sekä säästöä että tunnustusta tuovaksi tekijäksi. Hyvä ekotase on hyvä kilpailuvaltti.

Vaatimustaso on pesualallakin noussut huimasti viime vuosina, mikä heijastuu Karjalan Tekstiilipalvelun toimintaan. Ympäristöasioissa olimme varhain liikkeellä. Vuonna 1998 laadimme ensimmäisen ympäristöohjelmamme, joka sisälsi konkreettiset tavoitteet pesulatoiminnan ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja tekstiileihin liittyvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Karjalan Tekstiilipalvelu Oy:lle on myönnetty standardin ISO 14001:2004 mukainen ympäristöjärjestelmäsertifikaatti 18.12.2014.

Karjalan Tekstiilipalvelu Oy:llä on toiminnalleen Joensuun Rakennus- ja ympäristölautakunnan antama ympäristölupapäätös / 19.2.2014 § 21.

Ympäristöpolitiikka

Karjalan Tekstiilipalvelu Oy sitoutuu suunnittelemaan tuotanto- ja palveluprosessinsa siten, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon ja ympäristön-
suojelulakien ja -asetusten vaatimukset täytetään. Toimintatapa puhtaamman
ympäristön hyväksi on integroitu osaksi jokapäiväistä toimintaamme ja on
kuvattu osana hygienianhallintajärjestelmäämme.

Lue koko ympäristöpolitiikkamme tästä (pdf).

Meille on tärkeää pitää tekstiilien huollon ja puhteuden lisäksi huolta ympäristön puhteudesta.